logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

 

luty 2018

 

ZMIANY W DYREKTYWIE O EUROPEJSKIM SYSTEMIE HANDLU EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (ETS)

 

Parlament Europejski w dniu 6 lutego 2018 roku przyjął zmiany w dyrektywie o europejskim systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych (ETS).

 

 

 

więcej

 

 

 

 

 

grudzień 2017

 

ZMIANY DOTYCZĄCE EMISYJNOŚCI KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE

 

Za oknami czuć nadchodzącą zimę. Potrzebujemy znacznie więcej ciepła, aby ogrzewać mieszkania i domy. Jednakże niewielu z nas myśli o zanieczyszczeniu powietrza przez spalanie w piecach węgla.

 

 

więcej

 

 

 

 

 

styczeń 2018

 

DEFICYT WĘGLA NA SKŁADOWISKACH

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe zmieniają się wartości graniczne emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery podczas spalania.

 

 

więcej

 

 

 

 

 

 

listopad 2017

 

REFUNDACJA OBUSTRONNEJ MASTEKTOMII Z JEDNOCZESNĄ REKONSTRUKCJĄ PIERSI

 

W listopadzie 2017 roku złożyłam interpelację skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji obustronnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcja piersi.

 

 

więcej