logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

listopad 2013

 

EUROPEJSKIE DNI WĘGLA W BRUKSELI

 

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli rozpoczęły się 4 Europejskie Dni Węgla. Obecność wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz jego czynny udział w panelu dyskusyjnym na temat przyszłości węgla w Europie potwierdza o jasno sprecyzowanym stanowisku polskiego rządu odnośnie tej kwestii.

 

Dzisiaj około 1/3 energii elektrycznej produkowanej w Unii Europejskiej pochodzi z węgla, w Polsce to prawie 90%.


Zdaniem Jolanty Hibner, Polska musi zająć bardzo wyważone stanowisko - z jednej strony popierać gospodarkę niskoemisyjną, ale też rozpocząć badania nad technologiami wykorzystującymi węgiel, które mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2. Przyszłość miksu energetycznego dla naszego kraju to połączenie wszelkich zasobów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych.