logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

listopad 2013

 

CAŁA EUROPA BĘDZIE KORZYSTAĆ Z USŁUGI E-CALL

 

Rozporządzenie e-Call w głównym założeniu ma przyczynić się do ograniczenia następstw wypadków na drogach europejskich.

 

Parlament Europejski debatuje obecnie nad ostatecznym kształtem rozporządzenia na temat usługi e-Call. Skrócenie reakcji służb na zdarzenie drogowe pozwoli zmniejszyć nawet o około 40% koszty na leczenie osób poszkodowanych w wypadkach. Precyzyjna lokalizacja powinna być zapewniona dla wszystkich dzwoniących pod numer 112. Rozporządzenie e-Call przewiduje również możliwość wprowadzenia aplikacji z automatyczną lokalizacją wypadku oraz kodem, który określi jego typ i wielkość. Według propozycji Komisji Europejskiej system ma zostać wprowadzony w życie w 2015 roku..