logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

listopad 2013

 

POLSKA ZWYCIĘZCĄ EUROBUDŻETU NA LATA 2014-2020

 

19 listopada, Parlament Europejski po wielu miesiącach negocjacji przegłosował długoterminowy budżet unijny na lata 2014-2020. Jego całkowita wielkość wynosi 960 miliardów euro.

 

Zdaniem Jolanty Hibner: „To znaczący krok naprzód, bowiem udało się rozwiązać ciągłe niedobory w płatnościach, z którymi w ostatnim czasie zmagała się Komisja Europejska nie mogąc wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Warto również zauważyć, że przyjęty budżet będzie cechował się dużą elastycznością, pozwalającą na sprawne przesuwanie niewykorzystanych środków pomiędzy różnymi kategoriami wydatków. Przyjęcie długoterminowych ram finansowych oznacza również możliwość przegłosowania podczas bieżącej sesji parlamentarnej wielu ważnych unijnych programów takich jak: Program na rzecz ochrony środowiska Life czy Horyzont 2020. Łącznie z unijnego budżetu przez najbliższe siedem lat, Polska dostanie kwotę w wysokości 105 miliardów euro, z czego blisko 73 miliardy zostanie przeznaczone na Politykę spójności. To niewątpliwa szansa dla naszego kraju na dalszą modernizację gospodarki, wielkie inwestycje infrastrukturalne oraz wzrost nakładów na naukę i badania, które powinny być motorem wszelkiego rozwoju. Następnym krokiem powinno być szybkie ustalenie listy priorytetów dla inwestycji oraz rozpoczęcie wdrażania programów wsparcia dla przedsiębiorców ”.