logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

listopad 2013

 

EUROPEJSKI SYSTEM RADIONAWIGACJI SATELITARNEJ

 

Galileo i EGNOS to bardzo ważne i uzupełniające się europejskie systemy nawigacji satelitarnej.

 

Galileo i EGNOS to bardzo ważne i uzupełniające się europejskie systemy nawigacji satelitarnej.
System Galileo jest nawigacją wykorzystywaną nie tylko przez kierowców do wyznaczania najkrótszej drogi, ale również stosowaną szeroko w transporcie morskim i lotniczym (np. tachografy cyfrowe, przesyłki kurierskie i bankowe itp.) oraz w pracach geodezyjnych i pomocniczo w treningach lub zawodach sportowych. System EGNOS jest natomiast dużo bardziej zaawansowanym technicznie system GPS, który znajduje szerokie zastosowanie w lotnictwie cywilnym, przemyśle transportowym i wojskowości.


Aby móc w pełni wykorzystywać możliwości obu systemów konieczna jest rozbudowa infrastruktury w Europie i wybudowanie większej ilości naziemnych stacji przekaźnikowych, co pozwoli na objęcie swym zasięgiem miejsc pozbawionych obecnie sygnału GPS. Miejmy nadzieje, że następna perspektywa finansową na lata 2014 - 2020 pozwoli na zlikwidowanie takich "bezsygnałowych" wysp w Europie.