logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

listopad 2013

 

PROGRAM HORIZON 2020 NIEPOWTARZALNĄ SZANSĄ DLA EUROPEJSKIEJ NAUKI

 

Parlament Europejski, po wielu miesiącach intensywnych prac - 21 listopada b.r, przyjął Program Horizon 2020.

 

To wielki dzień dla europejskiej nauki i ogromna szansa na zwiększenie możliwości badawczych przy pełnym wykorzystaniu potencjału intelektualnego.

 

Moim zdaniem: „Program Horizon 2020, z budżetem w wysokości 80 mld euro, to największy jak dotąd mechanizm finansowania badań naukowych w Europie, którego wprowadzenie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia w poszczególnych gospodarkach krajów członkowskich. Jego zaletą jest z pewnością duża elastyczność oraz znaczne uproszczenia formalne, mające uczynić proces aplikacyjny prostszym i przejrzystym. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w sposób niezwykle przemyślany i umiejętny łączy on ze sobą środowisko naukowe z przemysłem. Ma się to odbywać poprzez merytoryczne wsparcie przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora MŚP, które będą w stanie wytworzyć innowacyjne produkty bazujące na technologii przyszłości o dużym potencjale komercyjnym. Znakomitym posunięciem było również uwzględnienie, w programie Horizon 2020, całego wachlarza działań mających rozwiązywać problemy obywateli Europy związanych z inteligentnym transportem, efektywnym gospodarowaniem surowcami, dostępem do taniej i czystej energii, ochroną zdrowia i klimatu”.