logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

grudzień 2013

 

EKOINNOWACJE – SPOSOBEM NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W EUROPIE


Przyjęty przez Parlament Europejski raport dotyczący Ekoinnowacji to znaczący krok naprzód w nowym postrzeganiu mechanizmu, który łączy w sobie ochronę środowiska naturalnego z rozwojem, konkurencyjnością oraz tworzeniem nowych miejsc pracy.

 

Przyjazne środowisku innowacje są istotne dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, efektywnego korzystania z zasobów, takich jak woda oraz surowce naturalne, zwiększenia wykorzystania materiałów uzyskanych z recyklingu oraz produkcji wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym wpływie na środowisko. Ważne jest również stworzenie bardziej ekologicznych procesów produkcyjnych i usług. Warto zauważyć, że instrument ten ma zapewniony odpowiedni poziom finansowania z trzech niezależnych źródeł - Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), Programu LIFE+ oraz Programu Horyzont 2020.