logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

styczeń 2014


TECHNOLOGIA WYCHWYTYWANIA I PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA (CCS)

 

Przyjęty raport można uznać za umiarkowany sukces, bowiem podkreśla on rolę instalacji CCS, jako jednego z komplementarnych sposobów ograniczenia emisji CO2.

 

Z uwagi na fakt, że jest to droga i ciągle nowatorska metoda, konieczne jest zapewnienie jej odpowiedniego poziomu finansowania, co będzie ściśle uzależnione od wsparcia politycznego i finansowego państw członkowskich. Wyzwania w tym zakresie są ogromne, gdyż wiąże się to chociażby z koniecznością budowy sieci rurociągów oraz identyfikacją i przygotowaniem odpowiednich podziemnych składowisk. Dlatego też niezmiernie ważne będzie utworzenie unijnego dedykowanego funduszu, z którego mógłby być finansowany nie tylko CCS, ale również inne węglowe technologie niskoemisyjne. Rozwój instalacji CCS to również wspieranie projektów demonstracyjnych. Jednak trzeba mieć świadomość, że sam kapitał prywatny tu nie wystarczy i bez szerszego zaangażowania zarówno poszczególnych państw, jak i całej UE nie uda się wykorzystać wszystkich możliwości związanych z tym nowatorskim rozwiązaniem.