logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

luty 2014

 

POLITYKA KLIMATYCZNA ZNOKAUTOWAŁA ENERGETYKĘ

 

W ramach długoterminowej polityki UE odnoszącej się do zmian klimatycznych do roku 2030, znalazło się wezwanie dla Komisji Europejskiej o ustanowienie wiążących celów redukcji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w stosunku do roku 1990.

 

 

Ponadto zaapelowano również o ustanowienie 40% wiążącego celu dla efektywności energetycznej oraz przyjęcie zobowiązania do uzyskiwania 30% energii ze źródeł odnawialnych. Cele powinny być wprowadzane zgodnie z indywidualnymi planami narodowymi, biorącymi pod uwagę sytuację i potencjał każdego z państw członkowskich.
Warto zauważyć, że przyjęty dokument z inicjatywy własnej nie powoduje na razie żadnych negatywnych konsekwencji dla strony polskiej, jednak jest bardzo złym sygnałem wysłanym do Komisji Europejskiej, kształtującej w dużej mierze Unijną Politykę Klimatyczną. Zaproponowane cele są bardzo ambitne i trudne do realizacji, gdyż wiążą się ze zwiększeniem redukcji CO2, co będzie niezwykle kosztowne dla gospodarek opierających się na wykorzystaniu węgla w energetyce. Może to spowodować dalszy wzrost cen energii, które już teraz są na takich poziomach, że skutecznie ograniczają konkurencyjność wielu gałęzi europejskiego przemysłu oraz stają się nie do zaakceptowania dla odbiorców indywidualnych.