logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

luty 2014

 

MIĘSO POD KONTROLĄ

 

Parlament przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do zaostrzenia przepisów dotyczących obowiązkowego etykietowania.

 

Parlament przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do zaostrzenia przepisów dotyczących obowiązkowego etykietowania miejscem urodzenia, jak również chowu i uboju, nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, drobiowego, baraniego i koziego, zgodnie z istniejącymi przepisami, tak jak ma to miejsce w przypadku oznaczania mięsa wołowego. Ponadto wezwano Komisję do usunięcia wszelkich odstępstw w przedmiotowym akcie wykonawczym dla mięsa mielonego i mięsa drobnego. Rozszerzenie obowiązkowego etykietowania mięsa o miejsce urodzenia zwierzęcia, z którego mięso wprowadzono do obrotu jest działaniem zbędnym, bowiem nie wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa danego produktu i tak to zostanie odebrane przez potencjalnych konsumentów, którzy nie są zainteresowani takim rodzajem informacji. Ponadto wprowadzenie zapisów rezolucji będzie bardzo kosztowne dla całego sektora hodowców i przetwórców mięsa oraz dla organów kontrolnych. Z pewnością wpłynie to też na finalną cenę produktu, gdzie wszystkie dodatkowe koszty zostaną przerzucone na konsumenta.