logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

marzec 2014

 

STOP DLA GAZÓW FLUOROWANYCH

 

Parlament Europejski przyjął zmianę rozporządzenia w zakresie stopniowego ograniczania stosowania gazów fluorowanych, mających wysoki współczynnik oddziaływania na efekt globalnego ocieplenia.

 

 

Harmonogram wycofywania f-gazów został zaakceptowany przez wszystkie kraje członkowskie, zaś zainteresowani mieli możliwość wynegocjowania odpowiednio długich okresów przejściowych. Wykorzystanie gazów fluorowanych zostanie zabronione w systemach chłodzenia od 2022r a w stacjonarnych urządzeniach klimatycznych od roku 2025. Rozporządzenie wprowadza również wymóg certyfikacji osób wykonujących określone czynności z użyciem f-gazów oraz obowiązek zapewnienia przez odpowiednio zdefiniowanych operatorów - kontroli szczelności urządzeń zawierających 5 ton i więcej równoważników CO2 f-gazów, co powinno znacząco wpłynąć na ogólny poziom bezpieczeństwa.

 

Dokument przewiduje także obowiązek odzysku f-gazów z urządzeń, które wychodzą z użycia oraz wprowadzenie odpowiedniego systemu etykietowania produktów zawierających gazy fluorowane. Producenci i importerzy f-gazów objęci będą przejrzystym systemem kontyngentowania, opierającym się na corocznie malejącej kwocie przydziału na wprowadzane przez nich do obrotu gazy fluorowane, w oparciu o dotychczasowe udziały w rynku. Długie okresy dostosowawcze pozwolą wszystkim sektorom bazującym na f-gazach (chłodnictwo, produkcja pianek, elektroenergetyka, pożarnictwo) dostosować swój profil produkcyjny do zmienionego prawa i przejść w niedalekiej przyszłości na efektywne kosztowo technologie oraz zamienniki.