logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

marzec 2014

 

NOWY PROGRAM OBSERWACJI ZIEMI COPERNICUS ROZPOCZYNA DZIAŁANOŚĆ

 

Uchwalenie przez Parlament Programu Copernicus zapewni rozwój odpowiedniego poziomu infrastruktury do kompleksowego europejskiego systemu obserwacji Ziemi, poprzez rozmieszczenie zespołu satelitów.

 

Dzięki temu w sposób bardziej efektywny będzie można prowadzić monitoring atmosfery, zmian klimatu, stanu środowiska, lądów i mórz a także przewidywać przyszłe zagrożenia i wdrażać skuteczne systemy zarządzania kryzysowego. Należy również pamiętać, że sektor kosmiczny wiąże się z prowadzeniem istotnej działalności badawczej, co może mieć niebagatelne znaczenie prorozwojowe w kontekście poprawy koniunktury europejskiego przemysłu, gdzie wciąż wiele krajów członkowskich boryka się z poważnym kryzysem ekonomicznym. Według ostrożnych szacunków pełne wdrożenie programu Copernicus może wygenerować znaczny wzrost gospodarczy i przyczynić się do stworzenia na terenie UE blisko 85 tysięcy nowych miejsc pracy.