logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

kwiecień 2014

 

SAMOCHODY (BEZ)GŁOŚNE!

 

Przyjęta przez Parlament regulacja w sprawie środków obniżających poziom hałasu w pojazdach silnikowych ma za zadanie przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego obywateli Europy i zwiększenia ochrony środowiska naturalnego.

 

Szczegółowo rozwiązania przewidują wprowadzenie od roku 2017 w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych szeregu wartości granicznych, które powinny przynieść obniżenie hałasu w przypadku jednego samochodu osobowego do 68 decybeli. Ponadto na producentów pojazdów nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat poziomu emisji hałasu samochodów w punkcie ich sprzedaży oraz w technicznych materiałach promocyjnych. Dodatkową ochronę zyskają także osoby niewidome i niedowidzące, gdyż pojazdy elektryczne, charakteryzujące się praktycznie bezgłośną pracą, będą musiały być wyposażane w odpowiednie systemy ostrzegawcze. Duży nacisk położono również na przygotowanie szczegółowych wytycznych dotyczących technologicznego rozwoju związanego z jakością dróg, w kontekście możliwości obniżenie poziomu hałasu emitowanego, na skutek kontaktu kół pojazdu z podłożem w czasie jazdy.