logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

kwiecień 2014

 

TORBY PLASTIKOWE - DOBRODZIEJSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO?

 

Przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja jasno wskazuje, że nadmierne zużycie jednorazowych toreb plastikowych na terenie UE jest niebezpieczne, ponieważ bardzo wiele z nich trafia później w formie odpadu do środowiska.

 

Szczególnie zagrożone są ekosystemy wodne oraz narastający problem zanieczyszczenia obszarów leśnych i degradacji terenów stanowiących potencjalne strefy turystyczne. Wiele gatunków rybi ptaków morskich cierpi z powodu dolegliwości układu pokarmowego, ponieważ wyrzucane torby plastikowe traktowane są przez nie jako pokarm.

Z powodu małej grubości i lekkości torby plastikowe, są odpadem o niewielkiej wartości energetycznej, wykluczającej ich spalanie, co plasuje je bardzo nisko w kontekście możliwości ich recyklingu. Parlament zdecydował się także na wprowadzenie ogólnounijnego celu w postaci 50% redukcji zużycia lekkich toreb plastikowych po trzech latach wejścia w życie przedmiotowej Dyrektywy i 80% po 5 latach, co skutecznie powinno wpłynąć na politykę państw członkowskich w podejściu do tego typu odpadów.


Drugim elementem jest wprowadzenie niewielkich opłat za wydawanie toreb plastikowych w punktach sprzedaży detalicznej, jako skutecznie przetestowanego sposobu na zmniejszenie ich zużycia. Środek ten nie będzie jednak dotyczyć toreb niezbędnych do zachowania higieny żywności, przy zakupach np. produktów sypkich, szybko psujących się lub wilgotnych. Wszędzie tam gdzie to możliwe, planuje się zastępować tradycyjne torby plastikowe ich zamiennikami, podlegającymi biodegradacji. W rezolucji znalazło się również odniesienie do opakowań, które powinny być bezpieczne dla obywateli europejskich i nie zawierać substancji rakotwórczych, mutagennych oraz oddziałujących szkodliwie na rozrodczość lub układ hormonalny człowieka.