logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

marzec 2016

 

WIĘCEJ FUNDUSZY DLA PARKÓW NARODOWYCH

 

1

Sejm znowelizował ustawę o lasach i ochronie przyrody. Jej istotą jest wsparcie parków narodowych z funduszu leśnego poprzez rozszerzenie katalogu ich działań, w zakresie możliwości tworzenia niezbędnej infrastruktury, wykupu gruntów i lepszej dbałości o chronione ekosystemy.

 

Zezwolono ponadto, aby środki z funduszu leśnego mogły być wykorzystywane na sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów, nienależących do Skarbu Państwa, co pozwoli starostom na usunięcie zaległości w tym zakresie i odciąży pod względem finansowym budżety powiatów. Bardzo niekorzystna jest zmiana pozwalająca Ministrowi Środowiska na ingerencję w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody, która była do tej pory organem apolitycznym, składającym się z wybitnych fachowców, wybieranych na 5-letnią kadencję bez możliwości ich wcześniejszego odwołania.