logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

kwiecień 2016

 

NOWE ZASADY SPRZEDAŻY LASÓW W POLSCE

 

1

Sejm RP głosami posłów koalicji rządzącej znowelizował ustawę o lasach. Nowe prawo faworyzuje Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, które w przypadku chęci zakupu prywatnych gruntów leśnych oraz gruntów przygotowanych do zalesiania zyskuje prawo pierwokupu.

 

Sprzedaż lasu przez osobę prywatną będzie przeprowadzana dwuetapowo. Najpierw zostanie zawarta wstępna umowa u notariusza, a o samej transakcji muszą zostać powiadomione Lasy Państwowe. Jeżeli przez miesiąc Skarb Państwa reprezentowany przez miejscowe nadleśnictwo nie zgłosi chęci nabycia, transakcja zostanie sfinalizowana. W przypadku gdy Lasy zechcą skorzystać z opcji pierwokupu, będą mogły nabyć grunt po cenie, którą same narzucą. Sprzedającemu przysługuje jednak prawo zwrócenia się do sądu o ponowną wycenę danego terenu, gdy nie zgodzi się na warunki zaproponowane przez kupującego. Jeżeli Skarb Państwa będzie chciał dokonać zakupu, to sprzedający nie ma już możliwości odstąpienia od transakcji, nawet w przypadku niesatysfakcjonującej ceny. Umowa sprzedaży zawarta z naruszeniem zasady pierwokupu, z mocy prawa zostanie uznana za nieważną. Pieniądze na wykup lasów będą pochodziły z Funduszu Leśnego.