logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

maj 2016

 

ZBIORNIK W ŚWINNEJ PORĘBIE ZOSTANIE UKOŃCZONY

 

1

Posłowie uchwalili ustawę o dokończeniu budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie, zlokalizowanego w województwie małopolskim na rzece Skawie.

 

Dokument zakłada wsparcie całego przedsięwzięcia kwotą ponad 53 mln złotych w formie dotacji ze środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze mają być przeznaczone na ukończenie konstrukcji czaszy zbiornika, uruchomienie zapory i elektrowni, likwidację osuwisk oraz odtworzenie miejscowej infrastruktury drogowej. Wykonanie całego przedsięwzięcia, którego prawie 30-letnia budowa pochłonęła ponad 2 mld złotych ma na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Skawy, a w konsekwencji obniżenie kulminacyjnej fali powodziowej na Wiśle w Krakowie. Zbiornik w Świnnej Porębie będzie po uruchomieniu spełniał nie tylko funkcje retencyjne i energetyczne, ale może stać się również impulsem dla rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej. Ustawodawca przewidział ponadto, że bezpośredni nadzór nad realizacją całego projektu ma sprawować minister właściwy do spraw gospodarki wodnej a całe zadanie powinno zostać skończone w 2017 roku.