logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

maj 2016

 

ZMIANY W ENERGETYCE WIATROWEJ

 

1

Na 19-stym Posiedzeniu Sejmu RP posłowie przegłosowali nowe prawo dotyczące inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych.

 

Zgodnie z przyjętą ustawą takie instalacje będzie można lokalizować wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a każdy nowy wiatrak należy postawić w odległości nie mniejszej od zabudowań mieszkalnych oraz obszarów cennych przyrodniczo, niż wynosi 10-krotność jego wysokości wraz z wirnikiem i łopatami. Istniejące elektrownie wiatrowe, które nie spełniają wymogu odległości nie będą mogły być rozbudowywane. Dozwolony będzie tylko ich remont i bieżące prace konserwacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. W myśl uchwalonego prawa, budowa domów w mniejszej odległości od wiatraków niż przewidziana w ustawie, będzie możliwa tylko wówczas, jeżeli takie inwestycje zostaną uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nowe przepisy nie dotyczą farm wiatrowych do 40 kW, czyli nie obejmą mikroinstalacji oraz elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na morzu. Nie ulega wątpliwości, że przyjęte regulacje są niebezpieczne dla dalszego funkcjonowania tego typu rynku energii w Polsce oraz grożą niewypełnieniem zobowiązań unijnych w zakresie OZE. Godzą ponadto w interesy prywatnych przedsiębiorców oraz mogą przyczynić się do drastycznego zmniejszenia dochodów samorządów i państwowych koncernów energetycznych, które w ostatnich latach zainwestowały ogromne środki w rozwój farm wiatrowych.