logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

czerwiec 2016

 

KONFERENCJA SAMORZĄDOWA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

 

1

W dniu 20 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP Platforma Obywatelska zorganizowała konferencję pn. „Europa Regionów – Rola polskich samorządów w realizacji polityki spójności Unii Europejskiej”.

 

Oprócz licznej rzeszy samorządowców warszawskie spotkanie zgromadziło również wielu czołowych polityków. Po inauguracyjnych wystąpieniach rozpoczął się panel dyskusyjny, gdzie głównie podkreślano znaczącą rolę jaką odegrał samorząd w polskich przemianach gospodarczych i absorbcji funduszy europejskich. Podczas debaty wskazywano również na rolę polityki samorządowej jako służby, której przedstawiciele pochodzący z wyboru powinni być zawsze blisko ludzi i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Zwieńczeniem konferencji było przyjęcie wspólnej uchwały w obronie samorządów terytorialnych w Polsce, wyrażającej stanowczy sprzeciw działaniom obecnie rządzących, przeciwko podważaniu zaufania obywateli do władz lokalnych wyłonionych w demokratycznych wyborach.