logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

maj 2017

 

PUSZCZA BIAŁOWIESKA. CO DALEJ?

 

1

Komisja Europejska kilka dni temu otrzymała od polskiego ministerstwa środowiska odpowiedź w związku z wezwaniem do zaprzestania zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej.

 

Komisja Europejska kilka dni temu otrzymała od polskiego ministerstwa środowiska odpowiedź w związku z wezwaniem do zaprzestania zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

 

Puszcza Białowieska jest ostatnim nizinnym lasem w Europie będącym pozostałością prapuszczy. Jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt – żyje w nim największa w Europie populacja żubra. Przez wielu naukowców Puszcza uznawana jest za najbardziej złożony ekosystem lądowy w Europie, w którym zachodzi szereg procesów biologicznych. Dzięki ogromnemu zróżnicowaniu biologicznemu i ponad stuletnim drzewostanom, cała Puszcza Białowieska uznawana jest za las o charakterze naturalnym – powstający bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka.

 

W dniu 25 marca 2016 roku Minister Środowiska Jan Szyszko oraz Konrad Tomaszewski, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych podpisali „Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000”. Spowodowało to znacząca ingerencję człowieka w naturalność Puszczy.

 

Głównym celem programu jest zmniejszenie populacji kornika drukarza poprzez wycinkę zaatakowanych drzew i wywiezienie ich poza wyznaczony teren. Skutkiem tej decyzji jest wycięcie 7,5 tysięcy drzew, głownie świerku. Prace związane z wycinką sięgają terenu, który objęty jest ochroną UNESCO, co zagraża wykreśleniu Puszczy z Listy Światowego Dziedzictwa Kultury. Sprawą zainteresowała się Komisja Europejska, nakazując Ministrowi zaprzestania wycinki. Tłumacząc, że wykonywane działania mają niekorzystny wpływ na zachowanie siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, a także mogą spowodować nieodwracalne straty w zakresie różnorodności biologicznej.

 

Ekolodzy twierdzą, że występowanie w tego typu lasach kornika drukarza jest naturalnym zjawiskiem, nie zagrażającym ekosystemowi. Natomiast usuwanie z Puszczy starych drzew oznacza spadek wartości biologicznej tego obszaru i zmianę dynamiki całego ekosystem co może mieć kolosalny wpływ na las o charakterze naturalnym, jakim jest Puszcza Białowieska.

 

Mimo głośnych sprzeciwów ekologów, a także działań ze strony Unii Europejskiej Minister Środowiska nie zaprzestaje prac związanych z likwidacją zaatakowanych przez kornika drzew.