logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

maj 2017

 

SYTUACJA W LOTOS KOLEJ

 

1

Zmiana Zarządu, powstanie Rady Nadzorczej oraz strajki pracowników w spółce Lotos Koleje przynoszącej olbrzymie zyski.

 

Problem spółki Lotos Koleje poruszana był dwukrotnie na Komisji Energii i Skarbu Państwa na przełomie kwietnia – maja 2017 roku.

 

Lotos Kolej powstała w 2002 roku jako spółka – córka potężnej grupy kapitałowej Lotos S.A. Główną działalnością Grupy Lotos S.A jest wydobycie ropy naftowej, przetwórstwo i handel substancjami ropopochodnymi. Spółka Lotos Kolej jest działalnością poboczną w stosunku do całej grupy. Zajmuje się transportem kolejowym paliw oraz innych produktów rafinacji ropy naftowej.

 

Spółka Lotos Kolej przez wiele lat była prowadzona przez jednoosobowy Zarząd nie posiadający Rady Nadzorczej. Jednakże decyzją zarządu Grupy Lotos S.A. powiększono dotychczasowy Zarząd i utworzono Radę Nadzorczą. Celem tej zmiany jest stabilniejsza kontrola nad działalnością spółki oraz wyeliminowanie czynności mogących doprowadzić do nieprawidłowości w spółce.

 

Problemy zaczęły się w lutym 2017 roku, gdy wiceprezes Paweł Makurat odwołał ze stanowiska dyrektora ds. operacyjnych Mirosława Łosińskiego. Jego decyzja spotkała się z falą sprzeciwów ze strony pracowników. W liście do premier Beaty Szydło, pod którym podpisało się 702 z 1026 zatrudnionych pracowników skarżyli się na politykę zarządzania spółki, brak kompetencji wiceprezesa oraz pogardliwe traktowanie podwładnych. Pracownicy zadecydowali, że zgromadzą się pod siedzibą spółki Lotos Kolej i przedstawią swoje postulaty. Pierwszy dotyczył utrzymania zatrudnienia dla wieloletniego dyrektora ds. operacyjnego. W drugim domagano się ustąpienia ze stanowiska wiceprezesa Pawła Makurata. Protest pracowników przerwało obwieszczenie prezesa Henryka Gruca o przywróceniu na stanowiska Mirosława Łosińskiego. Następnie ogłoszono, że w spółce zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza administracyjno – rachunkowa oraz że po ogłoszeniu wyników przeprowadzanej analizy zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące składu zarządu spółki Lotos Kolej.

 

W maju 2017 roku Zarząd Grupy Lotos podjął decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa Henryka Gruca oraz wiceprezesa Pawła Makurata. Jednocześnie na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia w skład Zarządu Spółki Lotos Kolej powołano Anatola Kupryciuka, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu Lotos Kolej oraz Krzysztofa Wiktorowicza, który w spółce pełni funkcję członka zarządu. Na swoim stanowisku pozostał Maciej Piotrowski, wiceprezes zarządu. Nowy prezes zapewnił, że jego działania będą miały na celu dobro i dalszy rozwój spółki.