logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

lipiec 2017

 

41 SESJA KOMITETU ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESC

 

1

Magiczny Kraków – takie miano nadano temu zabytkowemu miastu na czas trwania 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po raz pierwszy byliśmy organizatorami tak wielkiego wydarzenia, którego organizacją zajęło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Obrady odbyły się w Centrum Kongresowym ICE Kraków natomiast uroczyste otwarcie sesji miało miejsce w Zamku Królewskim na Wawelu. W uroczystej ceremonii na Zamku Królewskim na Wawelu uczestniczył m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Na uroczystościach inauguracyjnych nie zabrakło Dyrektora Generalnego UNESCO Iriny Bokova.

 

W sesji uczestniczyło 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, którzy podejmowali decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów zaproszono delegacje z 170 państw należących do Stron Konwencji UNESCO oraz organizacji pozarządowych. Obradom przewodniczył prof. Jacek Purchla sprawujący obecnie funkcję przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

 

Podstawowym celem UNESCO jako Organizacji Narodów Zjednoczonych jest wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i kulturowej, a także rozbudzanie świadomości i szacunku praw człowieka. W roku 1972 UNESCO przyjęło Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, na mocy której powołano Komitet Światowego Dziedzictwa odpowiedzialny za prowadzenie Listy Światowego Dziedzictwa. Lista przedstawia trzy rodzaje obiektów:

- kulturowe

- przyrodnicze

- mieszane (kulturowo – przyrodnicze).

Wpisu na tę Listę dokonuje się po przejściu procedury wstępnej przeprowadzonej podczas sesji Komitetu.

 

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas sesji obraduje nad wnioskami państw – stron Konwekcji o wpisanie przedstawionych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. Monitoruje stan ochrony dóbr zamieszczonych na liście; decyduje, które obiekty zostaną dodane lub usunięte z listy Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. Rozpatruje wnioski o międzynarodowe wsparcie finansowe z Funduszu Dziedzictwa Światowego.

 

Obecnie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisanych jest 1052 obiektów w 165 państwach. Podczas lipcowego spotkania, członkowie Konwencji UNESCO przeprowadzili dyskusję nad wpisaniem na listę kolejnych 35 obiektów. Ostatecznie wpisano 21 nowych zabytków. W kategorii obiektów kulturowych wpisano kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.