logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

listopad 2017

 

Refundacja obustronnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi

 

1

 

W listopadzie 2017 roku złożyłam interpelację skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji obustronnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcja piersi. Nadeszły czasy aktywnej działalności kobiet, które zdobywają wykształcenie, realizują się w sferze zawodowej jak i rodzinnej. Niestety są narażone na wiele chorób, które mogą spowodować ciężkie uszczerbki na ich zdrowiu, a nieleczone mogą spowodować zgon. Od wielu lat realizowane są akcje mające na celu uświadamianie kobiet o niebezpiecznych nowotworach w tym: raka piersi oraz jajnika. Kampanie te mają zachęcić kobiety do wykonywania profilaktycznych badań, aby jak najszybciej podjąć działania zwalczające niebezpieczeństwo.

 

Wśród 100 tyś. Polek została wykryta mutacja genu BRCA1. Prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór piersi, jak i jajnika u osób u których występuje mutacja genu BRCA1 wynosi aż 85 %. W przypadku zapadnięcia na nowotwór piersi wielu specjalistów prócz chemioterapii zaleca obustronna mastektomie piersi wraz z jej rekonstrukcją. Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje zabiegu podskórnej mastektomii obu piersi z jednoczesną rekonstrukcją, ponieważ takie świadczenie nie ma nadanego numeru refundacji nadanego przez NFZ. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami można usunąć pierś zajętą przez nowotwór. Drugiej już nie, chociaż prawdopodobieństwo, że pojawi się w niej guz jest bardzo duże. Usunięcie obu piersi powoduje, że niebezpieczeństwo pojawienia się choroby spada z niemal 95 % do 3 %. Jedynym sposobem na uniknięcie zachorowania jest wykonanie prywatnego zabiegu, który jest kosztowny. Tym samym Polki skazane są na życie w ciągłym strachu o swoje życie i zdrowie.

 

W Polsce od wielu lat ogromną wagę przywiązuje się do profilaktyki w odniesieniu do chorób nowotworowych. Nowoczesna diagnostyka, kampanie powodujące wzrost świadomości społecznej pozwalają z coraz większą skutecznością mierzyć się z prawdziwą epidemią chorób nowotworowych.