logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

styczeń 2018

 

Deficyt węgla na składowiskach

 

1

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe zmieniają się wartości graniczne emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery podczas spalania. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 października 2017 roku i niesie za sobą wstrzymanie produkcji kotłów o wysokiej emisji zanieczyszczeń na kotły piątej klasy o odpowiednich parametrach pracy, a także niskiej emisyjności.

 

Zmiany wiąże się z trudnością, które już można zaobserwować wśród mieszkańców, którzy opalają swoje domy węglem. Na terenie całej Polski istnieje duży problem z dostępnością węgla sortymentów grubych jak i tzw. ekogroszków. Na wielu składowiskach opałowych trzeba czekać na realizację zakupu nawet dwa tygodnie. Dodatkowym problemem jest wysoki koszt zakupu tego węgla. Wzrost cen węgla wyniesie ok 15 %. Liczba gospodarstw domowych znajdujących się w sytuacji ubóstwa energetycznego wzrośnie o 10 % i wyniesie około 35 %.