logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

luty 2018

 

Zmiany w dyrektywie o europejskim systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych (ETS)

 

1

 

Parlament Europejski w dniu 6 lutego 2018 roku przyjął zmiany w dyrektywie o europejskim systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych (ETS). Dyrektywa obowiązuje w 28 krajach Unii Europejskiej, a także w takich krajach jak: Islandia, Lichtenstein i Norwegia. System handlu uprawnieniami do emisji wyznacza limit emisji CO2 z instalacji wykorzystujących ciężką energię, w tym elektrownie i zakłady przemysłowe oraz emisje linii lotniczych działających między tymi krajami. Całkowita ilość dozwolonych emisji jest rozdzielona pomiędzy firmy, które otrzymują specjalne pozwolenia na wypuszczanie dwutlenku węgla do środowiska. Takie rozwiązanie ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wprowadzone zmiany mają skłonić przedsiębiorstwa do inwestycji w technologie niskoemisyjne.

 

Zmiana przepisów stanowi istotny krok w kierunku osiągnięcia przez Unie Europejska celu ograniczenia emisji gazów o co najmniej 40 % do 2030 roku, zgodnie z ustaleniami zawartymi w unijnych ramach klimatyczno – energetycznych oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego. System handlu uprawnieniami do emisji zostanie zreformowany poprzez wprowadzenie pułapu całkowitej wielkości emisji. Co roku zmniejszany będzie o 2,2 % oraz podwajana zostanie liczba uprawnień w rezerwie stabilności rynku, tymczasowo do końca 2023 roku. Modyfikacja dyrektywy ETS zawiera również szereg nowych przepisów mających na celu ochronę przemysłu przed ryzykiem przenoszenia produkcji poza Europę. W związku z tym, sektory najbardziej narażone na przenoszenie produkcji poza Unię Europejską otrzymają pełne bezpłatne przydziały.

 

Dla naszego kraju, reforma zakłada przedłużenie wsparcia dla energetyki i ciepłownictwa w postaci tzw. derogacji energetycznej oraz nowo powstałego funduszu modernizacyjnego. Środki otrzymane z funduszy europejskich zostaną przeznaczone na ulepszenie sektora energetycznego i ciepłowniczego. Modernizacja tych sektorów jest kluczowa dla skutecznej walki ze smogiem, jak również rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w Polsce.