logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

listopad 2020

 

Protest kobiet

 

1

 

W dniu 22 października br. Trybunał Konstytucyjny pod Prezesurą Juli Przyłębskiej ogłosił wyrok dotyczący niezgodności obowiązującego prawa aborcyjnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wywołała falę oburzenia w całym kraju. Tego dnia Obywatele wyszli na ulice aby zgłosić swoje weto. W wielu polskich miastach dochodziło do pokojowych protestów kobiet, wspieranych przez mężczyzn i seniorów. Kulminacyjnym dniem protestu był 30 października br. W godzinach wieczornych protest dotarł do warszawskiego Żoliborza.

 

W celu ochrony pokojowego protestu kobiet wysłano uzbrojonych funkcjonariuszy policji. Z ruchu ulicznego oraz pieszego wyłączono całą ulicę Adama Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania ulicy Potockiej z ulicą Mickiewicza do Placu Wilsona. Całe pasy ruchu zostały zastawione radiowozami, a wejścia na ulicę bronili uzbrojeni mundurowi.

 

Protesty kobiet nie ucichły. Mimo pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2 przerażone kobiety zostały zmuszone do walki o swoje prawa. Niepokojący jest fakt coraz częstszego użycia środków przymusu bezpośredniego ze strony funkcjonariuszy policji. Bronią kobiet są jedynie hasła na transparentach. Kobiety zostają w brutalny sposób potraktowane przez policjantów, którzy de jure mają strzec ich bezpieczeństwa.

 

Podczas ostatnich zgromadzeń miały miejsca incydenty z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy użyli pałek teleskopowych i gazu łzawiącego przeciwko uczestnikom marszu.

 

Domagano się wyjaśnień zaistniałej sytuacji. Niestety Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji nie uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz podczas obrad plenarnych Senatu.