logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

grudzień 2020

 

Wyższe wynagrodzenie dla pracowników służby zdrowia

 

1

 

Podczas 17 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej w dniu 27 października br. do późnych godzin pracowaliśmy nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. (druk sejmowy 683/druk senacki 235). Do niniejszego aktu prawnego Senat wprowadził 41 poprawek. Poprawka 27 zawarta w/w uchwale z dnia 27 października 2020r. wprowadza zapis w zakresie 200% wynagrodzenie dla wszystkich pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, z którymi podpisano umowę na wykonanie świadczeń zdrowotnych - którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 

Ustawa z przedstawioną poprawką nr 27 została przekazana do ponownego zatwierdzenia przez Sejm. Sejm większością głosów przyjął ustawę z poprawką senacką. W dniu 3 listopada br. przedmiotowy akt prawny trafił do podpisu Pana Prezydenta. Prezydent podpisał ustawę pomijając konstytucyjną zasadę vacatio legis.

 

Do dziś mimo przyjęcia całej procedury legislacyjnej, ustawa została wstrzymana przez Premiera i nieopublikowana zgodnie z procedurą prawną przedstawioną w Konstytucji. Sejm podczas kolejnych obrad w dniu 28 października br. wprowadził następnie nową poprawkę do ustawy podpisanej już przez Prezydenta. Poprawka ta wprowadza 200% wynagrodzenia tylko dla tych pracowników sektora służby zdrowia, którzy do pracy z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostali skierowani na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę lub Ministra. Pozostali pracownicy mający bezpośredni kontakt z Covid-19, którzy nie zostali skierowani do pracy przez odpowiedni organ nie zasługują na dodatkową rekompensatę finansową za swoją ciężką i odpowiedzialną pracę.

 

Mimo nacisków ze strony opozycji ustawa nie została skierowywana do konsultacji z Sejmową Komisją Zdrowia. Zdecydowano, że odbędzie się głosowanie nad jej przyjęciem w Sejmie z pominięciem Komisji. Jest to oburzający proces nie przestrzegania procedur legislacyjnych, które obserwujemy przez ostanie lata. Obradowana w tej chwili przez Wyższą Izbę Parlamentarną nowa Ustawa tytuł/ druk senacki z zaproponowaną poprawką stanie się obowiązującym w Rzeczypospolitej prawem po ponownej procedurze legislacyjnej. Tym samym sprawi, że pracownicy służby zdrowia mający bezpośredni kontakt z chorymi na Covid-19, nie będący skierowani do tej pracy w drodze decyzji administracyjnej nie otrzymają dodatkowej rekompensaty za swoją pracę. Jest to akt bezprawia w Państwie demokratycznym!

 

Oburzeni są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i wszyscy Ci którzy od marca br. walczą z narastająca pandemią. Pracują ponad swoje siły, często odcięci od własnych rodzin narażają swoje zdrowie walcząc o zdrowie i życie pacjentów zarażonych COVID-19. Czują się oszukani, ponieważ od początku pandemii Pan Premier obiecuje dodatkowe wynagrodzenie za ich ciężką pracę i poświęcenie. Po raz kolejny Rząd nie dotrzymał słowa. Personel medyczny walczący w pierwszej linii z pandemią wywołaną przez SARS-CoV-2 zasługuje nie tylko na nasz szacunek, ale również na godną rekompensatę za wykonaną pracę.

 

Jednak według wnioskodawców przedstawiony projekt ustawy jest słuszny. Nie dostrzegają w nim pogwałcenia konstytucyjnego prawa do równego wynagrodzenia za tę samą pracę.