logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

 

AKTYWNOŚĆ POSELSKA:

 

Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZESPOŁÓW PARLAMENTARNYCH:

 

Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

 

Parlamentarny Zespół Sportowy

 

Parlamentarny Zespół Strażaków

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO DELEGACJI STAŁYCH I GRUP BILATERALNYCH:

 

Zespół parlamentarny Polska – Stany Zjednoczone

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOMISJI I PODKOMISJI:

 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa