logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

 

 

 

kwiecień 2016

 

NOWE ZASADY SPRZEDAŻY LASÓW W POLSCE

 

Sejm RP głosami posłów koalicji rządzącej znowelizował ustawę o lasach. Nowe prawo faworyzuje Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, które w przypadku chęci zakupu prywatnych gruntów leśnych oraz gruntów przygotowanych do zalesiania zyskuje prawo pierwokupu.

 

więcej

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2016

 

WIĘCEJ FUNDUSZY DLA PARKÓW NARODOWYCH

 

Sejm znowelizował ustawę o lasach i ochronie przyrody. Jej istotą jest wsparcie parków narodowych z funduszu leśnego poprzez rozszerzenie katalogu ich działań, w zakresie możliwości tworzenia niezbędnej infrastruktury, wykupu gruntów i lepszej dbałości o chronione ekosystemy.

 

więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień 2014

 

SAMOCHODY (BEZ)GŁOŚNE!

 

Przyjęta przez Parlament regulacja w sprawie środków obniżających poziom hałasu w pojazdach silnikowych ma za zadanie przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego obywateli Europy i zwiększenia ochrony środowiska naturalnego.

 

więcej

 

 

 

 

marzec 2014

 

NOWY PROGRAM OBSERWACJI ZIEMI COPERNICUS ROZPOCZYNA DZIAŁANOŚĆ

 

Uchwalenie przez Parlament Programu Copernicus zapewni rozwój odpowiedniego poziomu infrastruktury do kompleksowego europejskiego systemu obserwacji Ziemi, poprzez rozmieszczenie zespołu satelitów.

 

więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień 2016

 

PROJEKT USTAWY O GOSPODAROWANIU ODPADAMI W GMINACH

 

Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu i skierował do dalszych prac w podkomisji poselski projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Istotą projektowanych zmian jest zobowiązanie gmin do powierzenia zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w drodze zamówienia, bezpośrednio spółkom gminnym w procedurze bezprzetargowej, z całkowitym wyłączeniem mechanizmów konkurencyjnych.

 

więcej

 

 

 

 

 

kwiecień 2014

 

TORBY PLASTIKOWE - DOBRODZIEJSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO?

 

Przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja jasno wskazuje, że nadmierne zużycie jednorazowych toreb plastikowych na terenie UE jest niebezpieczne, ponieważ bardzo wiele z nich trafia później w formie odpadu do środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

więcej

 

 

 

 

 

kwiecień 2014

 

ENERGIA JĄDROWA POD SPECJALNYM NADZOREM

 

Uchwalona nowelizacja Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego ma na celu kompleksową poprawębezpieczeństwa przy eksploatacji tego rodzaju energii w takich obszarach jak zarządzanie, przejrzystość oraz gotowość i postępowanie na terenie obiektu.

 

więcej