logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

październik 2013

 

REZOLUCJA KLIMATYCZNA – PRAWIE SATYSFAKCJONUJĄCA


Parlament Europejski pojedzie na listopadową konferencję klimatyczną ONZ w Warszawie ze zrównoważonym mandatem.

 

Dzięki zabiegom polskich europosłów i przy poparciu największej grupy politycznej w PE, do której należą europosłowie PO i PSL, udało się z rezolucji usunąć niekorzystne dla Polski zapisy odnośnie nowych celów redukcji emisji CO2. Odrzucone poprawki mówiły o redukcjach emisji na poziomie 30% do roku 2020, oraz 50% do roku 2030. Jedynym negatywnym zapisem, który bezpośrednio dotyczy Polski jest próba wprowadzenia zakazu dla rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych do tekstu rezolucji.
„Uważam, że unijna polityka klimatyczna musi być prowadzona w kontekście wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Ślepe podnoszenie poprzeczki klimatycznej w Europie, bez globalnego porozumienia bezpośrednio uderza w nasz przemysł. Parlament Europejski pojedzie na listopadową konferencję klimatyczną ONZ w Warszawie ze zrównoważonym mandatem. Powinniśmy skupić naszą uwagę na osiągnięciu jak najlepszego i wiążącego porozumienia globalnego w 2015 roku” – powiedziała Jolanta Hibner, autorka opinii do rezolucji.