logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

grudzień 2013

 

POLITYKA KOSMICZNA DLA EUROPY

 

Uchwalony przez Parlament Europejski raport Poseł Niebler w dniu 10 grudnia b.r. nadaje zupełnie nową jakość europejskiej polityce kosmicznej. Największy nacisk położono na jej aspekt rozwojowy.

 

Podkreślając, że wiele branż niezwiązanych z przemysłem kosmicznym, takich jak rolnictwo czy transport, odnosi korzyści z postępów technologicznych, jakie ten sektor generuje, pozostając jednocześnie mechanizmem napędzającym wzrost i innowacje. Coraz częściej wykorzystuje się sieci satelitarne w sytuacjach kryzysowych, związanych z klęskami żywiołowymi. Rozwój radiokomunikacji i infrastruktury kosmicznej ma wpływ na bezpieczeństwo militarne krajów, podmiotów gospodarczych i obywateli. Środki finansowe, które powinny wspierać europejski przemysł kosmiczny są wciąż niewystarczające, szczególnie gdy zestawi się je z wydatkami takich potęg gospodarczych jak USA i Chiny. Dlatego też trzeba zrobić wszystko, aby nie tylko konkurować z najlepszymi, ale również współpracować przy programach charakteryzujących się największą wartością dodaną, do których z pewnością należą systemy nawigacji satelitarnej Galileo i Berec oraz program monitorowania ziemi Copernicus.