logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

grudzień 2013

 

NASZE DANE W „CHMURZE OBLICZENIOWEJ”

 


Parlament Europejski przyjął raport dotyczący ustanowienia ram prawnych w sprawie wprowadzenia chmury obliczeniowej.

 

Ten znakomity instrument, pozwalający na efektywne przechowywanie danych w wirtualnej formie, to podstawa dynamicznie rozwijającego się rynku usług cyfrowych.Jego główną zaletą jest duża dostępność i dlatego należy zrobić wszystko, aby technologia ta była bezpieczna dla potencjalnych użytkowników. Rozwój usług związanych z chmurą obliczeniową powinien być priorytetem dla poszczególnych państw członkowskich. Warto zatem wykorzystać tę technologiczną rewolucję i zapewnić jej odpowiedni poziom finansowania przy wykorzystaniu specjalistycznych mechanizmów, takich jak program „Łącząc Europę”.