logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

grudzień 2013

 

BRANŻA MOTORYZACYJNA TEŻ WALCZY Z EMISJAMI

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przegłosowała negocjacyjny kompromis w sprawie wprowadzenia celu emisyjnego 95g CO2/km dla nowych samochodów osobowych od roku 2020.

 

Długi okres przejściowy dla przemysłu motoryzacyjnego pozwoli na dochodzenie do określonego celu redukcji emisji dla nowych samochodów bez niszczenia branży. Producenci europejscy będą mieli czas na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, aby osiągnąć długoterminowy cel redukcyjny do 2050 r.