logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

luty 2014

 

TRZECI PROGRAM DZIAŁAŃ UNII W DZIEDZINIE ZDROWIA PRZYJĘTY

 

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” dysponujący budżetem 446 mln euro ma zachęcać do innowacji w zakresie ochrony zdrowia, zapewnić stabilność systemów opieki zdrowotnej, poprawiając zarazem dobrobyt europejskich obywateli.

 

Środki finansowe przeznaczone na program uzupełniają szereg działań dotyczących ochrony zdrowia finansowanych z funduszy strukturalnych i ramowego programu badań i innowacji.
Zachowując jak najdłużej zdrowie człowieka, a także utrzymując jego aktywność fizyczną i społeczną, możemy zoptymalizować pozytywny wpływ tego procesu na produktywność i konkurencyjność. W tej perspektywie w programie kładzie się większy nacisk na schorzenia neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i inne formy demencji.
Należy również przewidywać konsekwencje starzenia się naszych społeczeństw, aby zapewnić konieczne środki na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w tym sektorze. Ważne jest również kształcenie na kierunkach opieki geriatrycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia, dobrych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Pozytywna cechę zaproponowanych rozwiązań prawnych jest fakt, że program ten kładzie nacisk na ochronę obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia, poprzez rozwijanie programu szczepień oraz szeroko rozwiniętą profilaktykę.