logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

kwiecień 2017

 

SZKOLNE REFERENDUM

 

1

Ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum zostało złożonych w Sejmie.

 

W czwartek, 20 kwietnia 2017 r. wspólnie z pełnomocnikiem Komitetu Referendalnego Sławomirem Broniarzem oraz zastępcą pełnomocnika Dorotą Łobodą złożono w Sejmie podpisy obywateli popierających wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty.

 

Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmiało: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?".
- W bardzo krótkim czasie w ciągu dwóch zimowych miesięcy zebraliśmy ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum szkolnego – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

 

W styczniu br. Związek Nauczycielstwa Polskiego zainicjował obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli ws. reformy systemu oświaty.

 

31 stycznia br. został powołany piętnastoosobowy Komitet Referendalny w składzie: ZNP, rodzice przeciwko reformie edukacji, koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, PO, Nowoczesna, Razem, PSL, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Kongres Kobiet, OPZZ, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców, Inicjatywa Polska.

 

Od 1 lutego br. trwała zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. W zbiórkę zaangażowali się przedstawiciele ZNP, ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i innych podmiotów - krytycznie oceniających reformę oświaty. W sumie zebrano 910588 podpisów.