logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

lipiec 2017

 

DECYZJA W SPRAWIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

 

1

 

Puszcza Białowieska podlega ochronie już od 1921 roku jako Leśnictwo „Rezerwat”. Po raz pierwszy na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO pojawiła się w 1979 roku, w tym czasie wpisano około 5000 hektarów. Wpis rozszerzono w 1992 roku o białoruską część Puszczy Białowieskiej. W 2014 roku na listę UNESCO została wpisana cała polska część. Kryteria jakimi kierowano się, nadając Puszczy Białowieskiej status Światowego Dziedzictwa przyrodniczego jest wyjątkowość procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz zespołów zwierzęcych i roślinnych. Kolejne kryterium obejmuje siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i najważniejsze dla ochrony różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody. Puszcza Białowieska należy do najstarszych i najcenniejszych Parków Narodowych w Polsce. Teren lasów białowieskich zamieszkuje najliczniejsza populacja żubra europejskiego.

 

Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO są szczególnie ważne ze względu na ich wartości przyrodnicze oraz stanowią wspólne dobro ludzkości. Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym wpisanym na tę listę. W ten sposób doceniono wyjątkową wartość tego naturalnego lasu. Obowiązkiem Polski jako strony Konwencji UNESCO jest ochrona tego jakże unikatowego miejsca przed ingerencją człowieka w ekosystem i zachowanie w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

 

Prace przeprowadzane na terenie Puszczy Białowieskiej zdaniem ekologów mogą wpłynąć na dynamikę ekosystemu. Występowanie w lesie kornika drukarza jest naturalnym zjawiskiem, z którym Puszcza jest w stanie sobie poradzić. Innego zdania są leśnicy oraz resort środowiska, który wprowadzając „Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo – przyrodnicze UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000” zarządził wycinkę drzew zaatakowanych przez kornika oraz ich transport poza teren Puszczy.

 

Sprawa Puszczy Białowieskiej została poruszona podczas 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, które odbyło się 2 – 12 lipca 2017 roku w Krakowie. Zebrana komisja zaapelowała o natychmiastowe zaprzestanie wycinki drzew. Zwrócił się również z prośbą do Polski i Białorusi, aby przyjęły kolejną misję ekspertów UNESCO z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i Centrum Światowego Dziedzictwa w celu przeprowadzenia badań na terenie rezerwatu, na podstawie których do grudnia 2018 roku zostanie utworzony raport o stanie zachowania Puszczy Białowiejskiej.

 

Decyzje w tej sprawie wydał również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał natychmiastowe zaprzestanie prac związanych z wyrębem drzew. Według opinii Trybunału dalsze prace na terenie Puszczy Białowieskiej mogą spowodować poważne i nieodwracalne szkody.