logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

październik 2017

 

Co dalej z Puszczą Białowieską?

 

1

Obiekt przyrodniczy jakim jest Puszcza Białowieska należy do najcenniejszych i najstarszych Parków Narodowych w Polsce. W 2014 roku całą polską część Puszczy wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekty umieszczone na liście UNESCO są szczególnie ważne ze względu na ich wartości przyrodnicze i kulturowe. Umieszczając Puszczę Białowieską na tej liście doceniono jej wyjątkową wartość przyrodniczą.

 

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami (nr IX i X) Polska jako strona Konwencji UNESCO jest zobowiązana do ochrony tego unikatowego miejsca.

 

Od czasu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, Puszcza Białowieska została dodatkowo objęta ochroną prawa Europejskiego Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obiekty sieci Natura 2000 zgodnie z prawem zakładają ochronę określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Prawo nakazuje aktywną ochronę siedlisk, tym samym zabrania działalności, która może zagrażać ochronie siedlisk lub doprowadzić do ich zniszczenia.

 

Puszcza Białowieska jest cennym pomnikiem przyrody na skalę europejska. Działaniami związanymi z eliminacją kornika drukarza prowadzonymi na terenie rezerwatu zainteresowała się Komisja Europejska. Powołując się na przepisy ochrony Natura 2000 wystosowała do Ministra Środowiska prośbę o zaprzestanie wycinki drzew. Szef resortu środowiska nie zastosował się do wydanych zaleceń. Skutkiem tej decyzji jest wniesienie wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

17 października 2017 r. Minister Środowiska stawił się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jan Szyszko wyjaśnił, że zarzuty Komisji Europejskiej są bezpodstawne, wspomniał również o braku wiedzy na temat użytkowania Puszczy Białowieskiej, gdzie w przeszłości, kilkadziesiąt i kilkaset lat temu wycinane były drzewa. Zarzucił władzom Unii Europejskiej nie rozumienie unijnych zasad dotyczących ochrony środowiska obowiązujących na terenie Natura 2000. W swojej wypowiedzi zapewnił, że działania prowadzone na terenie Puszczy mają na celu jedynie ochronę zagrożonych siedlisk Natura 2000.

 

Resort środowiska nie respektuje zdania Komitety Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie uchyla się także do postanowienia Komisji Europejskiej. Nie ugięcie realizuje program dążący do całkowitego wyeliminowania kornika drukarza z rezerwatu. Tym samym niszcząc niepowtarzalny urok tego wyjątkowego miejsca.