logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

sierpień 2022

 

Basen termalno – solankowy w Ciechocinku

 

1

 

Od kilku lat z uwagą przyglądam się sytuacji prawnej basenu termalno – solankowego w Ciechocinku. Obecnie trwają dyskusje mające na celu przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa oraz przeprowadzenie inwestycji, która przywróci Ciechocinkowi jego największego atutu jakim był okazały basen termalno – solankowy.

 

Od 1932 roku w Ciechocinku funkcjonował otwarty solankowo - termalny basen, który powstał według projektu Romualda Gutta i Aleksandra Szniolista, a w jego uroczystym otwarciu uczestniczył Prezydent II Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. W owym czasie była to największa tego typu budowla w Europie. Zasolenie wody w basenie było zbliżone do poziomu zasolenia Morza Śródziemnego. Usadowiony pomiędzy trzema drewnianymi tężniami solankowymi basen cieszył się wielkim uzdaniem mieszkańców oraz kuracjuszy przybywających do Ciechocinka w celach leczniczych. Niestety po siedemdziesięciu latach funkcjonowania okazały basen wraz z całym zapleczem rekreacyjnym wymagał renowacji. Ówczesny właściciel, samorząd gminy nie posiadał tak dużych środków finansowych na rewaloryzację obiektu. W związku z powyższym basen został uznany za nierentowany, co doprowadziło w 2001 roku do jego zamknięcia i sprzedaży. Przez kilka lat nieruchomość zmieniała właścicieli, niestety żaden z inwestorów polskich, jak i zagranicznych nie podołał tak dużej inwestycji. Obecny właściciel nieruchomości, jakim jest Spółka Termy Ciechocinek, przeznaczył basen wraz z 8 hektarowym terenem na sprzedaż.

 

Stowarzyszenie Razem dla Ciechocinka wspierane przez lokalnych parlamentarzystów podjęło próby przekonania władz do wykupu terenu przez Skarb Państwa. W tym celu zorganizowano wiele spotkań m.in. został zaproszony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr Gliński, który wyraził się krytycznie na temat obecnego stanu i braku rewaloryzacji obiektu przy tak znacznych możliwościach dofinansowań ze strony Unii Europejskiej. Również Pan Premier został zaproszony do Ciechocinka w dniu 30 października 2018 r.

 

W 1993 roku park Tężniowy wraz z infrastrukturą basenu został wpisany do rejestru zabytków Województwa Wrocławskiego pod numerem 322A. W 2017 roku Warzelnia Soli, Tężnie jak również park Zdrojowy i park Tężniowy, na terenie którego znajduje się basen zostały wpisane na listę pomników historii.

 

Teren ten jest niezwykle cenny kulturalnie i historycznie, stanowi niebywale cenny eksponat wart zachowania dla przyszłych pokoleń.